ForumZAR.COM | Forum Sitesi

Forumzar.COM Türkiye`nin en güncel ve kaliteli genel forum sitesi`dir.
ForumZAR'a katılım zahmetsiz ve ücretsizdir!

  • “Ne garip değil mi? Sevdiğimiz insanın her yalanında bir doğru, sevmediğimiz insanın her doğrusunda bir yalan ararız..”
  • “Biri ölür üzülmezsiniz; sonra sandalyeye asılı hırkasını görürsünüz. O hırkanın duruşu kalbinize oturur..”
  • "En gülünç olanı da insanların sizi eskisi gibi kullanamadığında değiştiğinizi söylemeleri.."
  • "Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin."
  • Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Sen kaldırabiliyorsan onlar da kaldırabilir.

Boşanan kadın çocuğuna kendi soyadını verebilir

SouLHuNTeR

Pendikspor.
Moderatör
Katılım
15 Nis 2023
Mesajlar
378
Tepkime puanı
26
Puanları
28
Konum
İstanbul
Cinsiyet
Erkek
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara göre, boşanan kadınlar çocuklarına kendi soyadını verebilecek. Av. Saliha Ersöz Baştaş konu hakkında bilgi verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan kadınların çocuğuna kendi soyadını verebileceğine dair kararın önünü açtı. Avukat Saliha Ersöz Baştaş, konu hakkında bilgi verdi.

AYM, Hayriye Özdemir'in boşandıktan sonra çocuğuna kendi soyadını verme talebini Anayasa'nın 20. maddesini (güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkını) ihlal ettiği için kabul etti. Anayasa Mahkemesi 2525 sayılı soyadı Kanunu'nun 4 maddesi 2. fıkrasını 8.12.2011 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

"Çocuk babasının soyadını alır" ifadesi 2011'de iptal edildi

21.6.1934 günlü, 2525 sayılı soyadı kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasının "Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır” biçimindeki birinci cümlesinin, Anayasa'nın 10., 13. ve 41. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline karar verilmiştir. Çocuğun velayeti anneye bırakılsa dahi babasının soyadını alır ifadesi 2011 yılında iptal edilmiştir.

İşte anayasanın 10., 13, ve 41, maddeleri

Anayasanın 10. maddesi; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 07/05/2004 - 5170 S.K./l. mad) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür...”

Anayasanın 13. maddesi; "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyet'in gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

Anayasanın 41.maddesi; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır...”

Annenin dava yoluna başvurması gerekiyor

Anayasa Mahkemesi, boşandıktan sonra kadının velayeti kendisinde olan çocuğa, soyadını vermesi hakkında kararlar emsal teşkil etmiş olacaktır. Uygulamada ise boşandıktan sonra çocuğunun kendi soyadını almasını isteyen annenin dava yoluna başvurması gerekmektedir.
 
Üst Alt