ForumZAR.COM | Forum Sitesi

Forumzar.COM Türkiye`nin en güncel ve kaliteli genel forum sitesi`dir.
ForumZAR'a katılım zahmetsiz ve ücretsizdir!

  • “Ne garip değil mi? Sevdiğimiz insanın her yalanında bir doğru, sevmediğimiz insanın her doğrusunda bir yalan ararız..”
  • “Biri ölür üzülmezsiniz; sonra sandalyeye asılı hırkasını görürsünüz. O hırkanın duruşu kalbinize oturur..”
  • "En gülünç olanı da insanların sizi eskisi gibi kullanamadığında değiştiğinizi söylemeleri.."
  • "Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin."
  • Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Sen kaldırabiliyorsan onlar da kaldırabilir.

Alıkoyma Nedir?

SouLHuNTeR

Pendikspor.
Moderatör
Katılım
15 Nis 2023
Mesajlar
378
Tepkime puanı
26
Puanları
28
Konum
İstanbul
Cinsiyet
Erkek
Alıkoyma, ergin (reşit) olmayan bir kimsenin, ergin olan ya da ergin kılınmış bulunan bir kadının zorla, korkutularak ya da aldatılarak, şehvet hissi ya da evlenme amacıyla bir yerde alıkonması (Türk Ceza Kanunu, m. 429-430). Burada tek tip bir suç var gibi görünürse de, aslında suçtan zarar gören bakımından olduğu gibi, suçun maddi öğesi bakımından da farklı iki suç tipi söz konusudur. Suçtan zarar gören, bunlardan birinde ergin olan ya da mahkeme kararıyla ergin kılınmış bulunan bir kadındır (m. 429), öbüründe ise ergin olmayan erkek ya da kadın olabilir (m. 430). Buna bağlı
olarak suçun maddi öğesinde de bir farklılık belirebilmektedir: Ergin bir kadının alıkon-masmda, onun bu eyleme rıza göstermesinin suçu ortadan kaldırıcı bir olgu olmasına .karşılık, ergin olmayan bir kadın ya da erkeğin alıkonmasmda, bu kimsenin rızasının bulunması suçu ortadan kaldırmaz, ancak suça verilecek cezanın hafiflemesine neden olur (m. 430/2). Alıkoyma suçunun oluşması için suç işlemeye yönelik “genel kası t” tan başka, “özel kasıt” da aranır. Yasa özel kastı “evlenme niyeti” ya da “şehvet hissi” olarak belirlemiştir. Ama yasa yalnızca eylemlerin bu amaçlarla işlenmiş olmasına işaret etmek istemiş, bu amaçların fiilen gerçekleşmesi koşulunu getirmemiştir. Bu nedenle alıkoyma suçu, daha çok bir “tehlike suçu” sayılabilir. Failin “şehvet hissi” ile hareket etmiş olması gerekirse de, bu amacın gerçekleşmesi durumunda alıkoyma suçu, başka bir suçla birleşmiş olacaktır. “Evlenme niyeti”nin gerçekleşmesi, yani failin suçtan zarar görenle evlenmesi durumunda, fail ile ilgili olarak açılan kamu davası mahkûmiyetle sonuçlanmışsa, ceza tecil edilir. Aynca suç, evlenme amacıyla işlenmiş ve fail bu amaçla tecavüzde bulunmuşsa, ceza hafifletilir. Buna karşılık, alıkonan evli kadınsa, ceza artırılır. Yalnız bunun için failin, alıkoyduğu kadının evli olduğunu bilmesi gerekir. Bundan başka, alıkoyma sürekli suç niteliğinde olduğundan suçun işlenmeye başlamasından sonra küçüğün ergin olması halinde, alıkoyma eyleminin sona erdiği an değil, işlenmeye başladığı an temel alınır. Yasa, alıkoyma suçlan için 5 ve 10 yıl gibi ağır cezalar öngörmüştür.
 

Linux

Owner
Katılım
31 Tem 2022
Mesajlar
6,983
Tepkime puanı
71
Puanları
48
Konum
istanbul
Cinsiyet
Erkek
Alıkoyma suçu, ergin olmayan kişilerin zorla, korkutularak ya da aldatılarak bir yerde alıkonmasıdır. Bu suçun iki farklı şekli vardır: birinde suçtan zarar gören ergin olan bir kadındır, diğerinde ise ergin olmayan bir erkek ya da kadın olabilir. Suçun maddi öğesinde de bu farklılık göz önüne alınmalıdır. Alıkoyma suçu için failin genel kasti yanında özel kasıt da aranır. Yasada evlenme niyeti ya da şehvet hissi olarak belirtilen özel amaçların gerçekleşmek zorunda olmadığı belirtilmelidir. Bu nedenle, alıkoyma suçu daha çok bir "tehlike suçu" olarak değerlendirilebilir. Suçun cezası ağır olup, 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir.
 
Üst Alt